Stemmingmakers

01

Stemmingmaker

Jeroen van Hooijdonk

Politieke campagnes volg ik vanaf het moment dat ik kon lopen. De opkomst en neergang van paars. Daarna de langzame verdwijning van klassiek links rechts tegenstellingen. Tot de nieuwste scheidslijn stad versus platteland.

Op lokaal en provinciaal niveau heb ik ook campagnes geleid en altijd op basis van data.

Onderbouw je het niet, dan doen we het niet.

Met het Stemhokje wil ik peilingen zo maken dat ook de niet stemmers en late beslissers meegewogen worden. Want ze zijn er wel. Ze moeten wat meer stemming maken.

TELEFOONNUMMER0614713954
KANTOORADRES